ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา รร.ร.ศร(E-finish) .

 

E - Finish
ผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.ร.ศร.
 สงวนลิขสิทธิ์ @ฝทส.สปศ.รร.ร.ศร.
ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.ร.ศร. (E-finish) เพื่อบันทึก สืบค้นหาข้อมูลผู้ที่สำเร็จการศึกษา จาก รร.ร.ศร. ประกอบด้วย หลักสูตรช้นนายสิบชั้นต้น นายสิบอาวุโส ชั้นนายร้อย ชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ และหลักสูตรการรบแบบจู่โจม และส่งทางอากาศ

>
กรุณาเลือก และ กรอก ข้อมูลที่ต้องการค้นหา
  ชื่อ-นามสกุล ไม่ต้องใส่ชั้นยศ
 
ลำดับ
หมายเลขทหาร
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
หลักสูตร
ผลการศึกษา
ดู
   


ติดต่อ ฝทส.สปศ.รร.ร.ศร. เบอร์ 54143