ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา รร.ร.ศร. (E-finish)

 

E - Finish
ผู้สำเร็จการศึกษา จาก รร.ร.ศร.
 สงวนลิขสิทธิ์ @ฝทส.สปศ.รร.ร.ศร.
ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.ร.ศร. (E-finish) เพื่อบันทึก สืบค้นหาข้อมูลผู้ที่สำเร็จการศึกษา จาก รร.ร.ศร. ประกอบด้วย หลักสูตรช้นนายสิบชั้นต้น นายสิบอาวุโส ชั้นนายร้อย ชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ และหลักสูตรการรบแบบจู่โจม และส่งทางอากาศ

 
ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา รร.ร.ศร.
กรุณาระบุ username และ password ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
แล้วคลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
ชื่อผู้ใช้ :
 
รหัสผ่าน :
 
  หน่วยงาน ปส.รร.ร.ศร. ผู้บักทึก
 
 
   
ติดต่อ ฝทส.สปศ.รร.ร.ศร. เบอร์ 54143