ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา รร.ร.ศร. (E-Finish)

 

E - Finish
ผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.ร.ศร.
 สงวนลิขสิทธิ์ @ฝทส.สปศ.รร.ร.ศร.
ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.ร.ศร. (E-finish) เพื่อบันทึก สืบค้นหาข้อมูลผู้ที่สำเร็จการศึกษา จาก รร.ร.ศร. ประกอบด้วย หลักสูตรช้นนายสิบชั้นต้น นายสิบอาวุโส ชั้นนายร้อย ชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ และหลักสูตรการรบแบบจู่โจม และส่งทางอากาศรายชื่อผลการศึกษา10ลำดับ

ลำดับ
ยศ ชื่อ-สกุล
สังกัด
หลักสูตรการศึกษา
ผลการศึกษา
1
   ร.อ. กิตติ อาจสัญจร
   ร.5 พัน.3
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
87.78
2
   ร.อ. กุศล เทพมล
   ร.19 พัน.3
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
85.90
3
   ส.อ.บุญแค้ว ลีศรี
   ร.29 พัน.1
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
90.86
4
   ส.อ.มนัส ปานเนตร
   รพศ.5 พัน.2
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
90.28
5
   ส.อ.สกรรจ์ เสือทัพ
   ร.1 รอ.
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
80.08
6
   ส.ต.ชัยชาญ ดีสมใจ
   ร.19 พัน.2
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
88.96
7
   ส.อ.ประเสริฐศักดิ์ แจ่มกลาง
   ร้อย.ปจว.2
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
88.37
8
   ส.อ.จักรพันธ์ ตั่นตุ้ย
   พัน.พัฒนา 3
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
88.18
9
   ส.อ.อัชราวุฒิ บุญตา
   รพศ.3
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
87.55
10
   ส.อ.สมใจ ขาวนุ้ย
   ร.15 พัน.4
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
87.43

   


ติดต่อ ฝทส.สปศ.รร.ร.ศร. เบอร์ 54143